Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin: Đảm bảo sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

Kết thúc 7 tháng đầu năm 2021, Công ty Tuyển than Hòn Gai đã tiêu thụ được gần 5,4 triệu tấn than, đạt 65% kế hoạch năm. Ảnh: TKV
Kết thúc 7 tháng đầu năm 2021, Công ty Tuyển than Hòn Gai đã tiêu thụ được gần 5,4 triệu tấn than, đạt 65% kế hoạch năm. Ảnh: TKV
Kết thúc 7 tháng đầu năm 2021, Công ty Tuyển than Hòn Gai đã tiêu thụ được gần 5,4 triệu tấn than, đạt 65% kế hoạch năm. Ảnh: TKV
Lên top