Công ty Truyền tải điện 2: Căng mình ứng phó với mưa lũ

TBA 220 kV Huế ngập nặng sau mưa lũ
TBA 220 kV Huế ngập nặng sau mưa lũ
TBA 220 kV Huế ngập nặng sau mưa lũ
Lên top