Công ty Sữa Quốc tế (IDP) tiến thêm 1 bước trong lộ trình lên sàn

Gần 59 triệu cổ phiếu IDP đã được lưu ký tại VSD.
Ảnh: H.Linh.
Gần 59 triệu cổ phiếu IDP đã được lưu ký tại VSD. Ảnh: H.Linh.
Gần 59 triệu cổ phiếu IDP đã được lưu ký tại VSD. Ảnh: H.Linh.
Lên top