Công ty nuôi bò Bình Hà xin giảm đàn từ 254.000 con xuống 35.000 con

Dự án nuôi bò Bình Hà đổ bể bỏ không chuồng trại lâu nay. Ảnh: Trần Tuấn.
Dự án nuôi bò Bình Hà đổ bể bỏ không chuồng trại lâu nay. Ảnh: Trần Tuấn.
Dự án nuôi bò Bình Hà đổ bể bỏ không chuồng trại lâu nay. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top