Công ty nước ngoài không có trụ sở tại Việt Nam vẫn phải đóng thuế

Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật SBLAW.
Ảnh: NVCC
Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật SBLAW. Ảnh: NVCC
Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật SBLAW. Ảnh: NVCC
Lên top