Công ty Năng lượng Trường Thành đang làm ăn thế nào mà chây ì nộp thuế?

Công ty Năng lượng Trường Thành có quan hệ mật thiết với Tập đoàn Trường Thành Việt Nam - tên tuổi trong lĩnh vực điện tái tạo.
Ảnh minh họa: PD.
Công ty Năng lượng Trường Thành có quan hệ mật thiết với Tập đoàn Trường Thành Việt Nam - tên tuổi trong lĩnh vực điện tái tạo. Ảnh minh họa: PD.
Công ty Năng lượng Trường Thành có quan hệ mật thiết với Tập đoàn Trường Thành Việt Nam - tên tuổi trong lĩnh vực điện tái tạo. Ảnh minh họa: PD.
Lên top