Công ty Mailisa Group bị "tuýt còi" vẫn ngang nhiên hoạt động

Địa chỉ đặt nhà máy theo đăng ký kinh doanh cũng như in trên bao bì sản phẩm của Mailisa Group tại 
Khu công nghiệp Phúc Khánh (TP. Thái Bình). Ảnh: Trung Du.
Địa chỉ đặt nhà máy theo đăng ký kinh doanh cũng như in trên bao bì sản phẩm của Mailisa Group tại Khu công nghiệp Phúc Khánh (TP. Thái Bình). Ảnh: Trung Du.
Địa chỉ đặt nhà máy theo đăng ký kinh doanh cũng như in trên bao bì sản phẩm của Mailisa Group tại Khu công nghiệp Phúc Khánh (TP. Thái Bình). Ảnh: Trung Du.
Lên top