Công ty Điện lực Hoàn Kiếm: Đổi mới để hướng đến khách hàng sử dụng điện

Điện lực Hoàn Kiếm khẳng định tư duy đổi mới hướng đến khách hàng sử dụng điện. Ảnh EVNHANOI.
Điện lực Hoàn Kiếm khẳng định tư duy đổi mới hướng đến khách hàng sử dụng điện. Ảnh EVNHANOI.
Điện lực Hoàn Kiếm khẳng định tư duy đổi mới hướng đến khách hàng sử dụng điện. Ảnh EVNHANOI.
Lên top