Công ty Điện lực Đắk Nông: Nỗ lực minh bạch trong mua bán điện năng

Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện Điện lực Cư Jút kiểm tra khách hàng sử dụng điện có sản lượng điện tăng cao đột biến
Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện Điện lực Cư Jút kiểm tra khách hàng sử dụng điện có sản lượng điện tăng cao đột biến
Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện Điện lực Cư Jút kiểm tra khách hàng sử dụng điện có sản lượng điện tăng cao đột biến
Lên top