Công ty con của TKV vốn gần 7.000 tỉ sắp “đổ bộ” HNX

Nhà máy Nhiệt điện Đông Triều của Điện lực TKV.
Ảnh: Website Điện lực TKV.
Nhà máy Nhiệt điện Đông Triều của Điện lực TKV. Ảnh: Website Điện lực TKV.
Nhà máy Nhiệt điện Đông Triều của Điện lực TKV. Ảnh: Website Điện lực TKV.
Lên top