Công ty con của PVOil có tổng lỗ lũy kế 1.787 tỉ đồng

Theo KTNN, PVOil không bảo toàn được vốn tại Petec.
Ảnh: Website Petec.
Theo KTNN, PVOil không bảo toàn được vốn tại Petec. Ảnh: Website Petec.
Theo KTNN, PVOil không bảo toàn được vốn tại Petec. Ảnh: Website Petec.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top