Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam: Chung tay đẩy lùi “giặc" COVID-19

Trao tặng các suất cơm tại quán cơm dã chiến ở Đồng Nai. Ảnh: Duy Linh
Trao tặng các suất cơm tại quán cơm dã chiến ở Đồng Nai. Ảnh: Duy Linh
Trao tặng các suất cơm tại quán cơm dã chiến ở Đồng Nai. Ảnh: Duy Linh
Lên top