Công ty Cấp nước Hải Phòng: Hiệu quả kinh doanh thua kém nhiều "đàn em"

Là nhà máy nước có sản lượng lớn thứ 2 miền Bắc nhưng tỉ suất sinh lời của HPW thấp.
Ảnh: Website HPW.
Là nhà máy nước có sản lượng lớn thứ 2 miền Bắc nhưng tỉ suất sinh lời của HPW thấp. Ảnh: Website HPW.
Là nhà máy nước có sản lượng lớn thứ 2 miền Bắc nhưng tỉ suất sinh lời của HPW thấp. Ảnh: Website HPW.
Lên top