Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công ty BOT cầu Việt Trì dọa đóng cầu Hạc Trì: Không nghiêm sẽ bất trị