Công tơ chênh 1.000kW: Đơn vị cấp điện cho 5.000 hộ dân ở Hà Nội nói gì?

Lên top