Công suất xếp dỡ của các bến cảng trong khu vực Cái Mép – Thị Vải mới đạt 30%

Lãnh đạo Bộ GTVT phát biểu tại hội nghị
Lãnh đạo Bộ GTVT phát biểu tại hội nghị