Công nhân đình công, tháp Eiffel phải tạm thời đóng cửa

Phản đối chính sách vào cửa tham quan mới, các nhân viên làm việc tại tháp Eiffel đã đồng loạt đình công.
Phản đối chính sách vào cửa tham quan mới, các nhân viên làm việc tại tháp Eiffel đã đồng loạt đình công.
Phản đối chính sách vào cửa tham quan mới, các nhân viên làm việc tại tháp Eiffel đã đồng loạt đình công.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top