Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công nhân chế biến thủy, hải sản: Đã qua những ngày lao đao