Công nhân cần được tiêm vaccine để doanh nghiệp "sống chung" với COVID-19

Tiêm vaccine cho công nhân lao động là giải pháp bền vững để ổn định sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Vũ Long
Tiêm vaccine cho công nhân lao động là giải pháp bền vững để ổn định sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Vũ Long
Tiêm vaccine cho công nhân lao động là giải pháp bền vững để ổn định sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Vũ Long
Lên top