Công nghiệp hỗ trợ góp phần đón đầu “sóng” chuyển dịch đầu tư

Các sản phẩm, linh kiện của Việt Nam tham gia Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ 2020. Ảnh: Vũ Long
Các sản phẩm, linh kiện của Việt Nam tham gia Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ 2020. Ảnh: Vũ Long
Các sản phẩm, linh kiện của Việt Nam tham gia Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ 2020. Ảnh: Vũ Long
Lên top