Công nghiệp hỗ trợ: Cần giải pháp thúc đẩy ngành cơ khí

Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Lên top