Công nghiệp chế biến chế tạo thu hút doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Trong 7 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam đứng thứ 2, sau Singapore. Ảnh: PV
Trong 7 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam đứng thứ 2, sau Singapore. Ảnh: PV
Trong 7 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam đứng thứ 2, sau Singapore. Ảnh: PV
Lên top