Công nghệ xoay chuyển ngoạn mục kinh tế Việt Nam 45 năm sau thống nhất

Trần Ngọc Thái Sơn, CEO Tiki. Nguồn: Tiki
Trần Ngọc Thái Sơn, CEO Tiki. Nguồn: Tiki
Trần Ngọc Thái Sơn, CEO Tiki. Nguồn: Tiki
Lên top