Công nghệ “xe xanh” tại Việt Nam: Cần thiết nhưng “cửa vào còn hẹp”

Ảnh TMV.
Ảnh TMV.