Công nghệ số có thể đem lại 74 tỉ USD cho Việt Nam vào năm 2030

Hội thảo “Tiềm năng kinh tế số Việt Nam”. Ảnh: Thu Trang
Hội thảo “Tiềm năng kinh tế số Việt Nam”. Ảnh: Thu Trang
Hội thảo “Tiềm năng kinh tế số Việt Nam”. Ảnh: Thu Trang
Lên top