Công nghệ nông nghiệp sẽ hỗ trợ tăng trưởng công nghệ cao của Việt Nam

Năm 2021, Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vải thiều. Ảnh: Hải Nguyễn
Năm 2021, Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vải thiều. Ảnh: Hải Nguyễn
Năm 2021, Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vải thiều. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top