Công nghệ nhận diện khuôn mặt của VinAI nằm trong Top 6 thế giới

Lên top