"Cộng là Dùng": Sử dụng dịch vụ mới của Viettel như thế nào?

Chương trình khách hàng thân thiết Viettel++ mang tới cơ hội nâng hạng cho 70 triệu khách hàng đang sử dụng dịch vụ. Ảnh: Đ.T
Chương trình khách hàng thân thiết Viettel++ mang tới cơ hội nâng hạng cho 70 triệu khách hàng đang sử dụng dịch vụ. Ảnh: Đ.T
Chương trình khách hàng thân thiết Viettel++ mang tới cơ hội nâng hạng cho 70 triệu khách hàng đang sử dụng dịch vụ. Ảnh: Đ.T
Lên top