Công khai, minh bạch các khoản đóng góp vào quỹ vaccine COVID-19

Quỹ sẽ được quản lý, sử dụng hoàn toàn công khai, minh bạch. Ảnh LDO.
Quỹ sẽ được quản lý, sử dụng hoàn toàn công khai, minh bạch. Ảnh LDO.
Quỹ sẽ được quản lý, sử dụng hoàn toàn công khai, minh bạch. Ảnh LDO.
Lên top