Công đoàn TKV: Nhiều hoạt động hướng về cơ sở trong “Tháng Công nhân”

Chủ tịch Công đoàn TKV thăm hỏi động viên
CNLĐ. Ảnh PV
Chủ tịch Công đoàn TKV thăm hỏi động viên CNLĐ. Ảnh PV
Chủ tịch Công đoàn TKV thăm hỏi động viên CNLĐ. Ảnh PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top