Công đoàn PV GAS hưởng ứng Tháng Công nhân, chia sẻ với NLĐ

Công đoàn PV GAS tặng quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Công đoàn PV GAS tặng quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Công đoàn PV GAS tặng quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Lên top