Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công điện hỏa tốc ứng phó với siêu bão quốc tế Miranti