Công dân từ 21 tuổi sắp được đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế?