Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công chức 'cắp ô' tiêu tốn 17.000 tỉ đồng mỗi năm