Công bố toàn văn kết luận thanh tra vụ Mobifone mua AVG

 Ông Bùi Ngọc Lam chủ trì buổi công bố kết luận thanh tra. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ông Bùi Ngọc Lam chủ trì buổi công bố kết luận thanh tra. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ông Bùi Ngọc Lam chủ trì buổi công bố kết luận thanh tra. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top