Công bố thông tin sai lệch, một công ty bị xử phạt 85 triệu đồng

Công bố thông tin sai lệch, một công ty tại Hà Nội bị xử phạt 85 triệu đồng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Công bố thông tin sai lệch, một công ty tại Hà Nội bị xử phạt 85 triệu đồng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Công bố thông tin sai lệch, một công ty tại Hà Nội bị xử phạt 85 triệu đồng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top