Công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Ông Phạm Bảo Lâm làm chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam. Ảnh DIV
Ông Phạm Bảo Lâm làm chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam. Ảnh DIV
Ông Phạm Bảo Lâm làm chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam. Ảnh DIV
Lên top