Công bố nhãn hiệu tập thể sầu riêng Cai Lậy

Công bố và trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa cho trái sầu riêng Cai Lậy. Ảnh: K.Q
Công bố và trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa cho trái sầu riêng Cai Lậy. Ảnh: K.Q
Công bố và trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa cho trái sầu riêng Cai Lậy. Ảnh: K.Q

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top