Công bố 5 ngân hàng vào diện kiểm toán năm 2021?

Kiểm toán nhà nước có kế hoạch làm việc với 5 ngân hàng trong năm 2021. Ảnh TL
Kiểm toán nhà nước có kế hoạch làm việc với 5 ngân hàng trong năm 2021. Ảnh TL
Kiểm toán nhà nước có kế hoạch làm việc với 5 ngân hàng trong năm 2021. Ảnh TL
Lên top