Cơn sốt chưa dứt, giá vàng phá đỉnh, giá USD neo cao chót vót

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD cùng giá vàng đều tăng nóng. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD cùng giá vàng đều tăng nóng. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD cùng giá vàng đều tăng nóng. Ảnh: TL
Lên top