Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cơn sóng ngầm tái cơ cấu ngân hàng chưa có dấu hiệu dừng lại