Còn khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong 6 tháng cuối năm

Ngoài dông lốc, mưa đá, sạt lở đất..., biến đổi khí hậu cũng khiến tình hình hạn hán, ngập mặn tại đông bằng sông cửu Long và miền Trung-Tây Nguyên rất khốc liệt. Nguồn: Tổng cục Phòng Chống thiên tai
Ngoài dông lốc, mưa đá, sạt lở đất..., biến đổi khí hậu cũng khiến tình hình hạn hán, ngập mặn tại đông bằng sông cửu Long và miền Trung-Tây Nguyên rất khốc liệt. Nguồn: Tổng cục Phòng Chống thiên tai
Ngoài dông lốc, mưa đá, sạt lở đất..., biến đổi khí hậu cũng khiến tình hình hạn hán, ngập mặn tại đông bằng sông cửu Long và miền Trung-Tây Nguyên rất khốc liệt. Nguồn: Tổng cục Phòng Chống thiên tai
Lên top