Còn gần 100.000 giải thưởng chờ khách hàng khi giải khát trong 10 ngày tới

Người tiêu dùng háo hức giải khát với các sản phẩm như Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1 để có cơ hội dễ dàng trúng các giải thưởng giá trị.  Ảnh: Tân Hiệp Phát
Người tiêu dùng háo hức giải khát với các sản phẩm như Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1 để có cơ hội dễ dàng trúng các giải thưởng giá trị. Ảnh: Tân Hiệp Phát
Người tiêu dùng háo hức giải khát với các sản phẩm như Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1 để có cơ hội dễ dàng trúng các giải thưởng giá trị. Ảnh: Tân Hiệp Phát
Lên top