Còn bất cập, chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành

Lực lượng Hải quan Long An kiểm tra thực tế một lô hàng nhập khẩu. Ảnh minh họa. Ảnh Anh Huy.
Lực lượng Hải quan Long An kiểm tra thực tế một lô hàng nhập khẩu. Ảnh minh họa. Ảnh Anh Huy.
Lực lượng Hải quan Long An kiểm tra thực tế một lô hàng nhập khẩu. Ảnh minh họa. Ảnh Anh Huy.
Lên top