Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cơn bão số 2 gần biển Đông vô cùng nguy hiểm