“Cởi trói” cho trên 87.000 doanh nghiệp mới ra đời, kinh tế khởi sắc

8 tháng năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành CN tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2017. Ảnh: PV
8 tháng năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành CN tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2017. Ảnh: PV
8 tháng năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành CN tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2017. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top