Có xe bộ đội dẫn đường, tôm giống đã thuận lợi đến với người nuôi

Lực lượng bộ đội chuyển tôm giống qua chốt để xe của trại giống qua TP.Bạc Liêu đến với người nuôi. Ảnh: Nhật Hồ
Lực lượng bộ đội chuyển tôm giống qua chốt để xe của trại giống qua TP.Bạc Liêu đến với người nuôi. Ảnh: Nhật Hồ
Lực lượng bộ đội chuyển tôm giống qua chốt để xe của trại giống qua TP.Bạc Liêu đến với người nuôi. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top