Có thể nới lạm phát trên 4% để ổn định kinh tế vĩ mô

Trong giai đoạn 2021-2025, có thể chấp nhận lạm phát vượt mục tiêu 4% của Quốc hội, nhưng vẫn nằm trong ngưỡng kiểm soát. Ảnh minh họa: Vũ Long
Trong giai đoạn 2021-2025, có thể chấp nhận lạm phát vượt mục tiêu 4% của Quốc hội, nhưng vẫn nằm trong ngưỡng kiểm soát. Ảnh minh họa: Vũ Long
Trong giai đoạn 2021-2025, có thể chấp nhận lạm phát vượt mục tiêu 4% của Quốc hội, nhưng vẫn nằm trong ngưỡng kiểm soát. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top