Có thể nhân rộng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu sau 2 năm thí điểm

Một tuyến đường theo mô hình nông thôn mới kiểu mẫu tại Đồng Nai. Ảnh: NTM
Một tuyến đường theo mô hình nông thôn mới kiểu mẫu tại Đồng Nai. Ảnh: NTM
Một tuyến đường theo mô hình nông thôn mới kiểu mẫu tại Đồng Nai. Ảnh: NTM
Lên top