Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có thể dùng tiền gửi tiết kiệm thế chấp để thanh toán nợ đến hạn